Stravování

  • Specifikace stravování a podpory v oblasti stravování je  s uživatelem sjednána dle individuálně určených potřeb,
  • strava je připravována v centrální kuchyni Domova Jistoty, p. o., umístěné na ul. Šunychelské a do domova je dovážena,
  • stravování je zajišťováno celoročně, v rozsahu tří hlavních jídel a jednoho doplňkového jídla – odpolední svačiny,
  • u diabetické diety lze sjednat další doplňkové jídlo – druhou večeři,
  • stravování je zajišťováno zejména v dietách – racionální, diabetické, šetřící, diabetické šetřící a dalších individuálních dietách,
  • stravování probíhá obslužnou formou v jídelnách nebo pokojích uživatelů a řídí se vnitřními pravidly pro stravování,
  • uživatel si volí formu a způsob stravování podle svých individuálních potřeb,
  • v případě potřeby a zájmu uživatele, je možné zajistit konzultaci s nutričním terapeutem nebo praktickým lékařem,
  • uživatelé mají právo vybrat si oběd ze tří druhů jídel, z předem zveřejněného jídelního lístku,
  • uživatelé mají možnost připravovat si vlastní stravu v kuchyňkách domova za podmínky, že tím nenaruší přípravu a vydávání stravy uživatelům, kteří tuto odebírají od Domova Jistoty, p. o.,
  • uživatelé mají právo odhlásit si objednanou stravu ať již celodenní nebo určité druhy jídel.