Poskytované služby

Sociální služba zajišťuje následující základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy minimálně v rozsahu 3 jídel,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.