Kontakty

Domov Jistoty, příspěvková organizace

Sídlo: Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Domov se zvláštním režimem

Sídlo služby:

Koperníkova 870, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
tel. 596 013 484
webové stránky: www.domovjistoty.cz

Vedoucí služby:

Bc. Jana Karasová

tel: 604 306 262
e-mail: karasova@djbohumin.cz

Úseková sestra:

Hana Weinertová

tel. 596 013 484
e-mail: weinertova@djbohumin.cz