Ceník

MĚSÍČNÍ ÚHRADA ZA BYDLENÍ A STRAVU

součet denní úhrady za stravu a bydlení násobený počtem kalendářních dnů v měsíci

BYDLENÍ                                                             cena v Kč/den 

2 lůžkový byt 1+KK                                                      190 Kč

1 lůžkový pokoj                                                            200 Kč

2 lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením                   190 Kč

2 lůžkový pokoj                                                            190 Kč

STRAVA  (od 1. 1. 2018)

cena potravin
Kč/den
cena režie
Kč/den
cena celkem
v Kč/den
snídaně 17,00 12,00  29,00 Kč
oběd 31,00 36,00  67,00 Kč
svačina  7,00 11,00  18,00 Kč
večeře 20,00 28,00  48,00 Kč
celkem 75,00 87,00 162,00 Kč

MĚSÍČNÍ ÚHRADA ZA POSKYTOVANOU PÉČI

úhrada se rovná výši přiznaného příspěvku na péči